Er det normalt at det står igjen vann i beholderen?
Det er helt normalt at det ligger igjen vann i bunnfatet etter at tanken er tom. Dette gjelder alle ultrasoniske luftfuktere.


Hvorfor bruke luftfukter? 

Når det er kaldt ute synker luftens evne til å bære vanndamp. Når denne luften kommer inn gjennom ventilasjon og varmes til romtemperatur inneholder den derfor lite fuktighet.

Hvorfor oppnås ikke ønsket luftfuktighet?

Siden hygrostaten på en luftfukter ofte sitter ved/i selve maskinen, anbefaler vi også å bruke en ekstern hygrostat. Den plasseres 3-5 meter fra luftfukteren slik at du følger opp at den sprer dampen. Siden man vet at vegger, interiør, møbler, planter, etc. i rommet trenger å «mettes» med fuktighet så kan det ta 5-10 dager før man ser noen endring på eventuell ekstern hygrostat. Ventilasjonsanlegg kan også påvirke luftfuktigheten mye. 


Hva er relativ luftfuktighet?

Den vanligste måten å oppgi luftfuktighet er relativ luftfuktighet i prosent. Prosenttallet angir hvor mye vanndamp luften inneholder utfra luftens temperatur. Siden luftens evne til å holde på vanndamp varierer utfra temperatur kan man ha en høy prosentvis fuktighet, selv om væskemengden er liten.


Hva er absolutt luftfuktighet?

Absolutt luftfuktighet angir mengden vanndamp per kubikkmeter luft.


Hvorfor er luftfuktighet viktig? 

Luftfuktigheten påvirker både kroppen selv, interiør og bygningen. I tillegg påvirker den vår evne til å føle varme.


Hva er riktig luftfuktighet?

Vi bør ligge på en relativ luftfuktighet innendørs på 40-45% vinterstid og bruke luftfukter i kuldeperioder. Kroppen din og plantene i huset trives best på en noe høyere luftfuktighet enn 40%, men en altfor høy luftfukighet kan også gi negative konsekvenser i form av f.eks. muggsporer. En luftfukter i et ventilert rom vil ikke klare å øke den relative luftfuktigheten opp til skadelige nivåer.


Hvilke type luftfuktere finnes?  

Det er i hovedsak tre ulike teknologier. Ultrasonisk, vaporisator og evaporator-luftfuktere som alle kommer med sine fordeler og ulemper.


Hva er en ultrasonisk luftfukter?  

En ultrasonisk luftfukter benytter en liten plate som vibrerer og skaper med det en kald, synlig vanndamp.


Hva er en vaporisator? 

En vaporisator tilfører fuktighet gjennom å koke vannet. Det er dermed helt fritt for bakterier og varmer også opp rommet. Men her bør man være oppmerksom med tanke på småbarn og kjæledyr.


Hva er en evaporator? 

En evaporator bruker en matte (filter) som trekker vannet opp og deretter blåser vifter luft gjennom matten som tar opp fuktighet. Dette er en selvregulerende måte å tilføre fuktighet på og luften kan ikke tilføres for mye fuktighet.


Hva er en luftvasker?

En luftvasker både renser og tilfører luften fuktighet. Fungerer som en evaporator, men her roterer filteret ned i et vannbad, slik at støv og partikler også fjernet.