Hva er en luftrenser? 

En luftrenser blåser luften i rommet gjennom et eller flere typer filter som dermed blir fjernet fra luften vi puster inn.


Hva hjelper en luftrenser mot?

En luftrenser vil redusere faren for å bli smittet av luftbårne virus. I tillegg vil den fjerne pollen og partikler fra trafikkforurensning. 


Hvordan rengjøre filtere?

Filtrene bør byttes i henhold til leverandørens anbefaling, men man kan tørke over dem med en halvtørr klut med såpe og vann. La de tørke godt før de settes inn igjen. Støvsug dem også ved behov.


Hvor ofte anbefales det å skifte filterne?

Det avhenger av hvor urent miljø den står i, men 2-3 ganger i året er en anbefaling.