Iskremmaskinen starter ikke?

Sjekk at støpselet er satt ordentlig inn i stikkontakten.

Delene er ikke riktig montert - plasser elteren i den avtakbare bollen, og hold det nedre hullet i elteren godt festet til motoraksen. Sett deretter det gjennomsiktige lokket på maskinen og lås det.


Iskremen fryser ikke 

Maskinen kjøler ikke nok - mangel på kjølemiddel i maskinen. Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet