Støy ved oppstart, skal det være sånn?

Ja, denne ha en pumpe som starter ved oppstart og ved slutt. Dette for å trakte vannet raskt igjennom og tømme trakter for vann i systemet etter bruk.


Slår seg av etter 40 minutter?

Ja, det gjør den. Kan ikke velges bort.


Maskinen virker ikke?

Sjekk om av/på bryter på siden (under platen på venstre side) er slått på.


Hvor mange watt har WSP-2A?

1840W